Neučná stezka Přehrada jak ji neznáte NESEHNUTÍ
tabule 6 tabule 5 tabule 4 tabule 3 tabule 2 tabule 1 navigace

Siňičák - průvodce strezkou
Tady se konečně dozvíte, kdo jsem já - siničák. Baštím forfor. Musím říct, že někdy to s tím praním přeháníte, my se tady fosforu přecpeme, pak je nás tu moc, až se tu nedá dýchat a dvounožcům z nás naskakují pupínky. Ale jsme tu miliardy let a jen tak něco s námi nezamává, tak uvidíme, kdo z koho!
 •  

 • Poklady Brněnské přehrady

  Z předešlých informačních tabulí již víte, že budování Brněnské přehrady si vyžádalo likvidaci a zatopení starých Kníniček. Od té doby se na dno nádrže podívali pouze potápěči. V červnu roku 2009 byla přehrada v rámci boje proti sinicím na deset měsíců výrazně upuštěna a všichni s napětím i určitými obavami čekali, jaké poklady přehrada vydá. Vodní plocha se postupně zmenšila na třetinu běžné rozlohy, na několika místech tak mohly být odtěženy nánosy sedimentů a obnažené břehy byly poté letecky povápněny.
  Po sedmdesáti letech se ale především návštěvníkům naskytla jedinečná možnost spatřit namísto velké vodní plochy meandrující řeku v jejím původním korytě či projít se po dřívější stezce spojující Kníničky s Veverskou Bítýškou. Devítimetrový pokles hladiny odhalil kromě silných nánosů eutrofizovaných sedimentů také obrovské množství odpadů či zhruba padesát utopených loděk, kajaků a pramic. Přehrada vydala i velmi kuriózní tajemství v podobě pistole a trezoru.

  Asi nejzajímavějším úkazem a nejčastějším cílem zvědavých návštěvníků však byly relikty zaplavených Kníniček. Kolemjdoucí se mohli procházet mezi zbytky kamenného a cihlového zdiva, zídek, schodů, kachlových kamen či pálených střešních tašek, narazit na starý pekáč, kolo od vozu nebo kamenný žlab. Částečně rozeznatelné bylo situování domů, zřetelněji pak třeba umístění studní.

  Na zaměstnance odklízející odpady či na neopatrné návštěvníky zde však číhalo i velké nebezpečí. V nestabilní zvodnělé vrstvě bahna (kde by mohl člověk snadno uvíznout) se totiž stále nachází nevybuchlá munice z druhé světové války. V prvních týdnech po upuštění nádrže měl policejní pyrotechnický oddíl napilno poté, co byl přivolán k nálezu raketometu i s trhavinou, letecké pumy, dělostřeleckého a protipancéřového granátu či nábojů do samopalu.

  K přehradě se pochopitelně začali hromadně sjíždět i „hledači“, kteří obnažené břehy prozkoumávali pomocí detektorů kovů. O zajímavé nálezy nejrůznějších mincí, přezek či šperků nebyla rozhodně nouze.

  V březnu roku 2010 pak byla nádrž napuštěna a vše dosud neobjevené opět zahalila voda. Na další podobnou příležitost si tak budeme muset zřejmě delší čas počkat.
  koryto řeky na dně přehrady  potopená loďka na dně přehrady  zbytky Kníniček na dně přehrady  poklady z přehrady  břeh vypuštěné přehrady       

  »»

 • Proč kvete Brněnská přehrada?

  Tzv. „kvetení“ nádrží se stalo v posledních letech vážným hygienickým problémem. Termín „vodní květy“ se původně používal pro nakupení okem viditelných kolonií sinic (drobnohledných organismů ze skupiny fotosyntetizujících eubakterií) u vodní hladiny. Dnes se používá i pro masový rozvoj např. zelených řas. Některé druhy sinic obsahují plynové měchýřky, díky kterým se mohou ve vodním sloupci vznášet. Přezimují na dně nádrží.

  Při silném rozvoji vodních květů vytvářejí některé druhy sinic látky složité bílkovinné povahy ze skupin cytotoxinů, hepatotoxinů a neurotoxinů, které jsou v přírodě těžce odbouratelné. Při koupání tyto látky způsobují alergické kožní reakce a záněty spojivek. Přítomnost sinic a produktů jejich látkové výměny značně komplikuje úpravu vody na pitnou. Navíc v důsledku úbytku kyslíku hynou ryby a další velcí živočichové ve vodním prostředí. Základními živinami pro rozvoj sinic a řas jsou dusík a fosfor. K silnému rozvoji sinice potřebují déle trvající vyšší teploty vody a vyšší hodnoty pH (zásadité prostředí). Takové podmínky nastávají po odeznění jarního rozvoje jiných skupin planktonu.

  Vodní květy sinic se objevovaly už v minulém století. Masový rozvoj sinic, zejména druhu Microcystis aeruginosa (převažující druh vodních květů Brněnské přehrady), je však problémem až posledních dvaceti let. S ním spojené narušení kyslíkového režimu nádrže, produkce toxinů a silný zápach po odumření sinic je důsledkem eutrofizace povrchových vod.

  Eutrofizace je obohacení vody živinami, především zvýšenými koncentracemi dusíku a fosforu. Pro rozvoj vodních květů má význam především zvýšení obsahu fosforu v povrchových vodách. Na rozdíl od dusíku jej sinice nemohou přijímat ze vzduchu, ale pouze přímo z vodního prostředí. Právě fosfor dříve býval pro své poměrně nízké koncentrace prvkem, který rozvoj sinic omezoval. Eutrofizací je dnes zasažena většina údolních nádrží. Zasažena je nejen Brněnská přehrada, ale například i Želivka zásobující vodou Prahu a Římov zásobující České Budějovice. „Kvetení“ postihuje už i vodárenské nádrže na horních tocích řek, například Vírskou přehradu.

  Hlavní příčinou eutrofizace nádrží je především znečišťování povrchových vod fosforem pocházejícím z odpadních vod. Méně se na zvyšování koncentrace fosforu ve vodním prostředí podílí zemědělství (rostlinná výroba) v případě nepřehnojování půdy a orby po vrstevnici. Fosfor v odpadních vodách pochází jednak z lidských exkrementů a jednak z čisticích prostředků. Zákaz fosfátových pracích prostředků zátěž sice zmírnil, ke znečištění povrchových vod fosforem však stále dochází například tabletami do myček nádobí.

  Vyberte si správné tablety do myčky!
  Znečištěná voda obsahující fosfor, kterou vypouštíme z myček v Brně, sice neskončí v Brněnské přehradě, ale běžná čistírna odpadních vod všechen fosfor neodstraní. Ten se pak dostává do Svratky, kterou odteče například do vodních nádrží Nové Mlýny. Zde se podílí na stejných problémech, k jakým v Brněnské přehradě přispívá voda z myček nádobí na Vysočině. Mycí a čisticí prostředek, který neovlivňuje životní prostředí, neexistuje. Přesto nejsou všechny stejné.

  Při výběru doporučujeme dávat přednost:
  - Mycím prostředkům bez fosfátů. Jejich používání je jedním z předpokladů k tomu, aby naše povrchové vody neobsahovaly nadbytek živin (fosforu), který vede k přemnožení „vodního květu“. Sledujte proto podrobné informace o složení na obalu.
  - Kompaktním prostředkům. Tak se nazývají ty, které neobsahují pomocné látky (soli), jež nemají prakticky žádný význam a zbytečně zasolují povrchové vody. Kompaktní prací prostředky se vyrábějí výhradně bezfosfátové, bohužel na našem trhu jsou zatím vzácností.
  - Mýdlovým pracím prostředkům. Mýdlo se ve vodě velmi rychle a úplně rozkládá na látky v přírodě běžné. Vhodná jsou hlavně mýdla na ruční praní. Pokud se ve vašem obchodě bezfosfátové či kompaktní prostředky neprodávají, žádejte prodejce o nápravu.
  bagr na dně vypuštěné přehrady  sinice pod mikroskopem vápnění přehrady  okolí přehrady po vápnění břeh přehrady po vápnění

  »»

 • Ekologická poradna NESEHNUTÍ

  Místo parku shopping park? Braňte se!

  Chcete se aktivně podílet na rozhodování o svém okolí?  Poradíme vám jak!

  Ekologická poradna NESEHNUTÍ
  třída Kpt. Jaroše 18,
  602 00 Brno

  telefon: 543 214 144
  e-mail: ekoporadna(@)nesehnuti.cz
  http://ekobrana.cz
  návštěvní doba: pondělí a středa 10-12 a 16-18 hodin

  NESEHNUTÍ poskytuje poradenství již od svého založení v roce 1997, jako samostatný program vznikla ekoporadna v roce 2005. V oblasti ekoporadenství tedy máme poměrně bohaté zkušenosti. Poskytujeme ekologické poradenství, provozujeme internetové stránky ekobrana.cz a vydáváme informační materiály o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.

  Naší specialitou je pomoc veřejnosti při účasti ve správních řízeních, zejména územních a stavebních řízeních, pomáháme lidem i při účasti v územním plánování a v procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). Poskytujeme i poradenství v ochraně zeleně a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Ačkoli tato problematika představuje převážnou část práce naší poradny, můžete se na nás obrátit i s jakýmkoli jiným dotazem, ať už se jedná o třídění odpadu, ekologický provoz domácnosti, znečištění ovzduší či hluk.

  Na internetových stránkách ekobrana.cz se můžete seznamovat s aktualitami v oblasti ochrany životního prostředí, sledovat vybrané záměry ohrožující životní prostředí, aktuálně probíhající kauzy, v nichž se naše poradna angažuje, najdete na nich i dotazy často kladené naší poradně.

  Můžete se na nás obracet telefonicky na telefonním čísle 543 214 244, e-mailem na adresu ekoporadna@nesehnuti.cz nebo prostřednictvím webového rozhraní na stránkách ekobrana.cz v rubrice Ekoporadna. Rádi vám poradíme, poskytneme informační materiály, případně odkážeme na další specializované poradny a odborníky. Můžete nás také navštívit osobně, nejlépe v provozní době ekoporadny každé pondělí a středu od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin, po předchozí domluvě se vám budeme věnovat i jindy. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 18 v Brně - Černých Polích.

   Těšíme se na vaši návštěvu!
  logo ekologincké poradny NESEHNUTÍ 

  »»